Försäljning hotell och restaurang

För inköp av våra produkter till restaurang samt hotell, kontakta:

Jonas Larsson
070-72 72 174
tevsjodestilleri@gmail.com

STOCKHOLM
Kjell Tengmo
070-561 75 75 
tevsjodestilleri@tengmo.com