Miljöpolicy

Vi försöker skapa ett kretslopp i allt vi gör och har som mål att alla biprodukter vi skapar skall tas till vara på. Till att börja med är vi helt självförsörjande på el då vi inom kvarnen har ett vattenkraftverk som producerar ca 40 kw i timmen vid bra vattenföring. Det täcker våra behov och överskottet säljer vi till Elektra i Edsbyn. Om man tittar på produktionen så har vi som mål att i första hand köpa lokalproducerade varor både till produktionen samt restaurangen. I produktionen har vi nu snart lyckats ta till vara på alla restprodukter.

1. När vi kokat ur våran mäsk så har vi kvar en välling av vatten och korn, detta kallas ”drunk” och vi säljer det som djurfoder till lokala bönder samt att vi skickar en liten del till Gårdsbageriet i Järvsö som bakar ett härligt hällbröd av det.

2. Vi konverterar våran panna till att förbränna rapsolja, då i första hand för att få den miljöklassad, lika som kyrkan i Järvsö gjort. Vi kan då också samköra transporter av rapsolja.

3. När vi sedan destillerar så skiljer vi ur vissa ämnen. I första hand olika andra typer av alkoholer än den etanol vi vill ha. Dessa ämnen kallas ofta för ”finkeloljor” och dessa kommer vi att börja blanda med rapsoljan (som från början är blandad med viss del etanol) för att på det viset ta till vara på energin som finns i finkeloljorna och sluta kretsloppet på detta sätt.

4. Vi arbetar även med att ta till vara på allt kylvatten vi använder i produktionen. Detta kan som bäst handla om ca 9000 liter hett vatten i timmen och det kommer vi succsessivt att värma alla våra lokaler med. Det finns även så pass mycket energi i detta vatten att vi också inom något år kommer att bygga ett par växthus som vi kan värma med detta. Även den varma luften som bildas i destilleriet under processen kommer vi vädra ut till växthusen för att på det viset ta till vara på all energi. Vi räknar med att bli helt självförsörjande på både kryddor och örter till våran produktion samt grönsaker mm. till restaurangen.

5. Alla flaskor vi sålt tar vi tillbaka mot pant. Man får 10 kr per flaska och de som är hela och fina diskar vi och återanvänder. De flaskor som är defekta tar vi också emot mot 10 kr. Vi skickar dessa till Återbrukshyttan i Bollnäs där de åter blir fina glas och karaffer bl.a.

6. Det som blir kvar i pannan efter varje krydd-destillation (i form av vatten och kryddkapslar) håller vi nu på att experimenterar med. Genom att lägga grillkol i och se om det tar åt sig smakerna så kan vi få smaksatt grillkol inom snar framtid om det går sig väl. Tänk er Gin-kol eller Aquavits-kol.

7. Vi källsorterar alla våra sopor samt komposterar allt komposterbart.

8. Vi använder i huvudsak bara lokala råvaror för att begränsa frakter så mycket som möjligt, samt att vi tycker att det är en självklarhet att i största möjligaste mån använda sig av de lokala entreprenörer som finns i närheten och i regionen. Detta bidrar till ett positivt företagarklimat och möjliggör också för fler lokala entreprenörer att fortsätta sina verksamheter och eventuellt att nya kan etablera sig. Om vi samarbetar här i glesbygden så blir vi starkare.